არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: კოაქსიალური
დინამიკის დიამეტრი: 15 x 23 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 40 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: კოაქსიალური
დინამიკის დიამეტრი: 17 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 40 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: კოაქსიალური
დინამიკის დიამეტრი: 13 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 40 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: კოაქსიალური
დინამიკის დიამეტრი: 17 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 40 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: კოაქსიალური
დინამიკის დიამეტრი: 15 x 23 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 90 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: კოაქსიალური
დინამიკის დიამეტრი: 15 x 23 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 100 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: ფართეხაზიანი
დინამიკის დიამეტრი: 10 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 30 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: ფართეხაზიანი
დინამიკის დიამეტრი: 13 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 35 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: ფართეხაზიანი
დინამიკის დიამეტრი: 17 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 40 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: კოაქსიალური
დინამიკის დიამეტრი: 13 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 35 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: კოაქსიალური
დინამიკის დიამეტრი: 17 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 40 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: კოაქსიალური
დინამიკის დიამეტრი: 10 x 16 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 30 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: კოაქსიალური
დინამიკის დიამეტრი: 15 x 20 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 60 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: კოაქსიალური
დინამიკის დიამეტრი: 15 x 23 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 60 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: კოაქსიალური
დინამიკის დიამეტრი: 15 x 20 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 50 W
წინაღობა: 4 Ω
არ არის გაყიდვაში
დინამიკის ტიპი: საბვუფერი
დინამიკის დიამეტრი: 30 სმ
ნომინალური სიმძლავრე: 350 W
წინაღობა: 4 Ω